Goods to Give is op zoek naar een nieuwe directeur, om haar snelle ontwikkeling te bestendigen.

Brussel, 25 juni 2018 – Na een vruchtvolle samenwerking van bijna zes jaar, waarin de organisatie haar eerste stappen zette om later erkend te worden als gevestigde waarde in België, heeft haar directrice Isaline Desclée beslist om een nieuwe wending aan haar carrière te geven en de organisatie te verlaten. De raad van bestuur heeft de zoektocht ingezet om een nieuwe leidinggevende aan te duiden, die de ontwikkeling van het platform dient na te streven alsook de sterke groei die sinds 2012 wordt waargenomen, te bestendigen.

Lees de volledige vacature hier

Contact : [email protected]

Goods to Give lance la recherche d’un nouveau dirigeant chargé de poursuivre son développement rapide.

Bruxelles, le 25 juin 2018 – Après près de six ans d’une fructueuse collaboration, au cours desquels l’organisation est passée de ses premiers pas à une position établie et reconnue en Belgique, sa directrice Isaline Desclée a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière et de quitter l’organisation. Le conseil d’administration a lancé les recherches permettant d’identifier un nouveau dirigeant qui sera chargé de poursuivre le développement de la plate-forme sur la lancée de la forte croissance enregistrée depuis 2012.

Lisez l’offre d’emploi ici

Contact : [email protected]

Share This