De pandemie dwingt momenteel veel bedrijven en organisaties om hun activiteiten te staken. Niets van dit alles voor Goods to Give, de solidariteitswebshop die nieuwe non-foodgoederen van bedrijven ophaalt om ze te herverdelen onder armoede-organisaties in België. Bij Goods to Give draaien ze overuren, want nu de pandemie iedereen in zijn greep heeft, zijn het vooral mensen in armoede die het hard te verduren krijgen.

« Ik was bang dat de vereniging zou stoppen, maar oef, gelukkig was dat niet het geval. Wij hebben jullie nodig! Ik wil jullie dus via deze mail bedanken voor het geleverde werk. Werk dat o, zo belangrijk is voor kleine organisaties zoals de onze. Bedankt aan het ganse team! » Zei ons enkele dagen geleden C.Prévinaire, Directrice van het opvangtehuis Saint-Augustin

De bedrijven die via Goods to Give essentiële non-foodartikelen doneren aan armoede-organisaties, versterken vandaag hun actie en zullen de komende weken de gedoneerde volumes aanzienlijk verhogen. Ondanks al hun operationele moeilijkheden ten gevolge van het Covid-19-virus, geven bedrijven blijk van een sterke dosis maatschappelijk verantwoord ondernemen. Goed gedaan en een dikke merci aan P&G, L’Oréal, P&G, Mustela, Ecover, IKEA, Colruyt, Unilever en de meer dan vijftig andere product-partners voor hun niet-aflatende inzet en steun in deze moeilijke tijden.

Enkele kerncijfers over de activiteit van Goods to Give in 2019:

 • Marktwaarde van de herverdeelde producten: € 4,1 miljoen (+ 12%)
 • 1.400.000 (+ 59,6%) herverdeelde eenheden, wat overeenkomt met een maandelijks gemiddelde van 100 in- en outbound palletten
 • 339 verbonden armoede-organisaties die 210.000 mensen bestaansonzekerheid in België helpen. Onder hen: 44% pakketverdelers, 24%
  sociale kruideniers, 27% opvangtehuizen, maar ook kleine en grote organisaties zoals Dokters van de Wereld, Fedasil, het Rode Kruis of OCMW’s van verschillende grote steden.
 • Sinds de lancering in 2013 heeft Goods to Give producten herverdeeld ter waarde van meer dan 17 miljoen euro. Het eerste kwartaal van 2020 laat een stijging zien van 168% in herverdeelde volumes. Tijdens deze pandemie wil Goods to Give meer dan ooit actief blijven in dienst van de armoede-organisaties en instellingen waarop momenteel extra beroep op wordt gedaan.

  Wie zijn we, wat doen we?
  Naar schatting wordt jaarlijks geen afnemer gevonden via klassieke commerciële kanalen voor 100 miljoen euro aan basisproducten en worden die producten vaak vernietigd, hoewel ze perfect bruikbaar zouden zijn voor mensen in nood. Daarom was het nodig om aan bedrijven een goedkope en maatschappelijk verantwoorde oplossing te kunnen bieden die tevens efficiënt en transparant is, en waarbij een zekerheid geboden wordt dat de geschonken producten enkel bij hulpbehoevende mensen terecht komen.
  Goods to Give VZW, opgericht door een groep Belgische ondernemers, (www.goodstogive.org) is een solidaire webshop die de industriële wereld aan de sociale wereld koppelt. Gelinkt aan een logistiek en digitaal platform voor transacties dat enkel toegankelijk is voor armoede-organisaties die strijden tegen armoede en die alle door Goods to Give geselecteerd worden, heeft dit ruime logistieke platform in de 7 werkingsjaren voor meer dan 17 miljoen euro aan nieuwe non-foodproducten voor alledaags gebruik herverdeeld. 63 befaamde bedrijven werken reeds samen met dit «Business to Social» (B2S) platform, waarop vandaag ook meer dan 339 sociale organisaties in heel België op steunen, waarlangs aan meer dan 210.000 mensen in armoede of sociale uitsluiting hulp geboden wordt.

  Groot opslagvermogen, gedigitaliseerde werking die volledige transparantie mogelijk maakt, «pull» verdelingsmodel (de sociale organisaties bestellen enkel volgens hun noden), kenmerken deze organisatie. Goods to Give behandelt palletten met homogene producten, alsook producten in bulk, of zet bedrijven aan fondsen in te zamelen zodat producten kunnen verworven worden die minder geschonken worden, maar daarom niet minder van vitaal belang zijn voor de minstbedeelden. Ten slotte vraagt Goods to Give, naar het model van Impact Investing, een bescheiden bijdrage voor haar logistieke kosten aan de armoede-organisaties, en heeft ze de ambitie om op middellange termijn volledig in haar eigen financiering te voorzien en aldus haar langdurig voortbestaan verzekeren.

  De sterktes van Goods to Give
  Goods to Give is uniek in België zowel door haar logistiek potentieel (opslagruimte voor meer dan 1.000 palletten) als door het « pull » distributiemodel dat toelaat om op gerichte wijze de producten toe te kennen daar waar ze nodig zijn, aangezien het principe van herverdeling hier gebaseerd is op de «bestelling» van een sociale organisatie (en niet op automatische verzendingen van schenkingen waarbij geen rekening gehouden wordt met de noden van de organisaties).

  Goods to Give heeft een model opgezet dat werkt; erkend door grote bedrijven, getest op grote volumes, toegejuicht door de sociale wereld; als nationaal, “web based”, logistiek platform toegewijd aan de sociale wereld is de solidaire webshop Goods to Give uniek in België.

  Goods to Give vernieuwt, door de instroom van de te herverdelen producten te vermenigvuldigen, alsook door middelen te creëren om producten die ze niet vanzelf verkrijgt toch te bekomen. Getuige daarvan is de actie « Back to School with a Smile » die werd verwezenlijkt sinds 4 jaren met BNP Paribas Fortis en AG Insurance, waarbij duizenden schoolmaterialen werden herverdeeld bij de opening van het schooljaar.

  De logistieke keten, gekoppeld aan een digitaal platform voor transacties, geeft vertrouwen aan bedrijven die het schenkingsproces getest hebben, door de grondigheid waarmee Goods to Give de zaken aanpakt; met de huidige fundamenten heeft Goods to Give de mogelijkheid honderden palletten op te slaan en grotere volumes te herverdelen met de ambitie volumes bereiken die driemaal groter zouden zijn dan wat op vandaag verzet wordt.

  Het netwerk van armoede-organisaties dekt heel België en is een unieke bron aan informatie over de werkelijke noden op het veld in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Met de “Goods to Give barometer ”, kan Goods to Give een schatting maken van de behoeften en aan de bedrijfswereld communiceren wat, waar en door wie producten nodig zijn.

  Haar jonge ploeg met 4 vaste medewerkers, die omringd wordt door een raad van bestuur samengesteld uit bedrijfsleiders, is bekwaam, dynamisch, creatief en gemotiveerd. Ze vormt een opmerkelijke kracht die de snelle ontwikkeling van Goods to Give verzekert.

  Met een interne ploeg van 4 medewerkers en 9 “Hands On” bestuurders, 15 leden in haar Advisory Board, 9 vrijwillige ambassadeurs, 6 bedrijven als financiële mecenassen, bedrijven als vaardigheidsmecenassen, 63 bedrijven die producten schenken, kortom, bijna 100 rechtstreekse belanghebbenden is Goods to Give een menselijk en maatschappelijk avontuur dat volledig afgestemd is op de hedendaagse uitdagingen.

  www.goodstogive.org
  Voor meer informatie: Remco Ruiter, Directeur [email protected] – 0472 66 84 86

  Facebook
  linkedin
  Youtube

  Share This