Solidaire webshop, brug van vertrouwen tussen bedrijven en armoede-organisaties

Een selectie van onze partners

De VZW Goods to Give zamelt nieuwe non-foodproducten in bij bedrijven en herverdeelt ze aan minderbedeelden via een netwerk van sociale organisaties die strijden tegen armoede in België. Op die manier dragen we bij aan de dagelijkse ondersteuning van duizenden minderbedeelden.

Het risico op armoede of sociale uitsluiting treft meer dan 2 miljoen mensen in België (AROPE indicator).

Elk jaar blijven meer dan 100 miljoen euro aan nieuwe non-foodproducten, bestemd voor dagelijks gebruik, onverkocht.

Samen kunnen we een nuttige invulling geven aan die producten en de waardigheid van mensen in precaire omstandigheden wezenlijk verhogen.

U bent een

BEDRIJF

Goods to Give biedt u simpele, efficiënte en transparante middelen aan om u bij te staan in de uitvoering van uw beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Betrek uw bedrijf bij onze missie.

U bent een

SOCIALE ORGANISATIE

U kan in onze online catalogus producten voor dagelijks gebruik bestellen, die uw begunstigden zullen helpen om een waardig bestaan te leiden.

Voeg u bij ons netwerk van organisaties.

Goods to Give
in cijfers

bedrijven als partner

armoede-organisaties als partner

non-food producten herverdeeld in 2021

Goods to Give en haar resultaten in beeld

Bezoek onze blog om onze laatste nieuwtjes te ontdekken

 

[Communiqué de presse] Goods to Give implante son pôle logistique à l’Atelier Cambier

L'ASBL Goods to Give implante son pôle logistique à l'Atelier Cambier dans la région de Charleroi Durant tout l’été, les équipes de l’ASBL Goods to Give ont travaillé au déménagement de plus de 700 palettes de produits non-alimentaires. Ces produits invendus et neufs,...

Goods to Give: sport voor iedereen – artikel van Koning Boudewijnstichting (06/2022)

De Koning Boudewijnstichting vertelt in dit artikel over de succesvolle eerste editie van onze solidariteitsactie Back to Sport with a Smile in 2021. Wij kijken er ontzettend naar uit om deze solidariteitsactie opnieuw te lanceren in 2022, opdat wij zoveel mogelijk...

Le sport pour tous avec Goods to Give – Récit Fondation Roi Baudouin 2022

La Fondation Roi Baudouin vous parle de la première édition réussie de notre action solidaire Back to Sport with a Smile en 2021 dans cet article. Nous sommes très impatients de pouvoir répéter cette action solidaire pour qu'on puisse continuer à redistribuer un...

PODCAST: Interview G2G @ radio RCF Namur/Luxembourg (FR)

Philippe et Marie vous expliquent l'action de Goods to Give en 20 minutes sur RCF-Sud Belgique Namur/Luxembourg. Bonne écoute! -------------------------------------- Philippe en Marie leggen de missie van Goods to Give uit in 20 minuten op de franstalig radiozender...

PODCAST: Interview G2G @ radio Nostalgie (Fr)

Goods to Give est passée à l'antenne ! Ré-écoutez ci-dessous l'interview avec notre directeur, Remco Ruiter et notre président, Dominique de Ville sur Nostalgie Belgique ! Goods to Give was op de radio! Herbeluister hieronder het interview met onze directeur, Remco...

VIDÉO: La Cascade de Solidarité

Grâce à leurs joueurs, nous pouvons compter sur le soutien de la Loterie Nationale. Ils ont entre-autre réalisé une magnifique vidéo à propos de Goods to Give. Dans la vidéo nous suivrons l'asbl Comme Chez Nous, une organisation sociale partenaire qui vient chercher...

VIDEO: Nationale Loterij op bezoek!

De Nationale Loterij maakte een video over Goods to Give omdat Goods to Give één van de projecten is die ze ondersteunen dankzij al hun spelers. Ze kwamen op bezoek in ons magazijn waar ze onze Algemeen Directeur Remco Ruiter interviewden en hielpen de Antwerpse...

Goods to Give recherche des bénévoles !

GOODS TO GIVE cherche des bénévoles ! Ambassadeur auprès d'organisations sociales de votre région Équivalent de 2 jours/mois Goods to Give collecte des invendus non-alimentaires auprès du monde industriel afin de les redistribuer aux plus démunis partout en Belgique...

Les dons de première nécessité des entreprises deviennent déductibles fiscalement

Avantage fiscal sur les coûts liés aux dons de produits essentiels ! Le 17 novembre, nous avons eu l’honneur d’accueillir Monsieur le Ministre des Finances Vincent van Peteghem, ainsi que Dominique Michel, PDG de Comeos, dans notre entrepôt lors d’une conférence de...

Kosten voor schenken van essentiële goederen voortaan fiscaal aftrekbaar

Kosten gelinkt aan donaties van essentiële producten zullen voortaan fiscaal voordeliger worden! Op 17 november hadden we de eer om de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem samen met Dominique Michel, CEO van Comeos, in ons magazijn te verwelkomen tijdens een...

— CAMPAGNE—

Wij zetten donaties van bedrijven om in een glimlach op de gezichten van de minstbedeelden in België

Sharing is caring ! Volg ons en laat u horen op onze sociale media: