Enhance your social impact

Solidaire webshop, brug van vertrouwen tussen bedrijven en armoede-organisaties

Een selectie van onze partners

De VZW Goods to Give zamelt nieuwe non-foodproducten in bij bedrijven en herverdeelt ze aan minderbedeelden via een netwerk van sociale organisaties die strijden tegen armoede in België. Op die manier dragen we bij aan de dagelijkse ondersteuning van duizenden minderbedeelden.

Het risico op armoede of sociale uitsluiting treft meer dan 2 miljoen mensen in België (AROPE indicator).

Elk jaar vinden voor meer dan 100 miljoen euro aan nieuwe non-foodproducten, bestemd voor dagelijks gebruik, geen koper in een commercieel kader.

Samen kunnen we een nuttige invulling geven aan die producten en de waardigheid van mensen in precaire omstandigheden wezenlijk verhogen.

U bent een

BEDRIJF

Goods to Give biedt u simpele, efficiënte en transparante middelen aan om u bij te staan in de uitvoering van uw beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Betrek uw bedrijf bij onze missie.

U bent een

SOCIALE ORGANISATIE

U kan in onze online catalogus producten voor dagelijks gebruik bestellen, die uw begunstigden zullen helpen om een waardig bestaan te leiden.

Voeg u bij ons netwerk van organisaties.

Goods to Give
in cijfers

bedrijven als partner

armoede-organisaties als partner

non-food producten herverdeeld in 2019

Goods to Give en haar resultaten in beeld

Bezoek onze blog om onze laatste nieuwtjes te ontdekken

 

Video Changemakers – Goods to Give

Video made by the King Baudouin Foundation that explains our activity and its role in the fight against poverty

Radio interview during the show Tendances Premère – RTBF – 9/8/2019

Discover Goods to Give side by side with P&G during the RTBF radio show La Première

Communiqué de presse: les dons non-alimentaires exonérés de TVA

Un dépôt de loi a été approuvé afin d’exonérer les dons en nature de la TVA

Persbericht: non-fooddonaties voor het goede doel vrijgesteld van BTW

Wetsvoorstel goedgekeurd dat solidaire non-fooddonaties vrijstelt van BTW

Back to School with a Smile 2018: CPAS Berchem-Sainte-Agathe – Dernière Heure

Artikel verschenen in de krant La Dernière Heure
Article dans le journal La Dernière Heure

— CAMPAGNE—

Wij zetten donaties van bedrijven om in een glimlach op de gezichten van de minstbedeelden in België

Sharing is caring ! Volg ons en laat u horen op onze sociale media

#enhanceyoursocialimpact