Enhance your social impact

Solidaire webshop, brug van vertrouwen tussen bedrijven en armoede-organisaties

Een selectie van onze partners

De VZW Goods to Give zamelt nieuwe non-foodproducten in bij bedrijven en herverdeelt ze aan minderbedeelden via een netwerk van sociale organisaties die strijden tegen armoede in België. Op die manier dragen we bij aan de dagelijkse ondersteuning van duizenden minderbedeelden.

Het risico op armoede of sociale uitsluiting treft meer dan 2 miljoen mensen in België (AROPE indicator).

Elk jaar vinden voor meer dan 100 miljoen euro aan nieuwe non-foodproducten, bestemd voor dagelijks gebruik, geen koper in een commercieel kader.

Samen kunnen we een nuttige invulling geven aan die producten en de waardigheid van mensen in precaire omstandigheden wezenlijk verhogen.

U bent een

BEDRIJF

Goods to Give biedt u simpele, efficiënte en transparante middelen aan om u bij te staan in de uitvoering van uw beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Betrek uw bedrijf bij onze missie.

U bent een

SOCIALE ORGANISATIE

U kan in onze online catalogus producten voor dagelijks gebruik bestellen, die uw begunstigden zullen helpen om een waardig bestaan te leiden.

Voeg u bij ons netwerk van organisaties.

Goods to Give
in cijfers

bedrijven als partner

armoede-organisaties als partner

non-food producten herverdeeld in 2020

Goods to Give en haar resultaten in beeld

Bezoek onze blog om onze laatste nieuwtjes te ontdekken

 

VIDÉO: La Cascade de Solidarité

Grâce à leurs joueurs, nous pouvons compter sur le soutien de la Loterie Nationale. Ils ont entre-autre réalisé une magnifique vidéo à propos de Goods to Give. Dans la vidéo nous suivrons l'asbl Comme Chez Nous, une organisation sociale partenaire qui vient chercher...

VIDEO: Nationale Loterij op bezoek!

De Nationale Loterij maakte een video over Goods to Give omdat Goods to Give één van de projecten is die ze ondersteunen dankzij al hun spelers. Ze kwamen op bezoek in ons magazijn waar ze onze Algemeen Directeur Remco Ruiter interviewden en hielpen de Antwerpse...

Goods to Give recherche des bénévoles !

GOODS TO GIVE cherche des bénévoles ! Ambassadeur auprès d'organisations sociales de votre région Équivalent de 2 jours/mois Goods to Give collecte des invendus non-alimentaires auprès du monde industriel afin de les redistribuer aux plus démunis partout en Belgique...

Les dons de première nécessité des entreprises deviennent déductibles fiscalement

Avantage fiscal sur les coûts liés aux dons de produits essentiels ! Le 17 novembre, nous avons eu l’honneur d’accueillir Monsieur le Ministre des Finances Vincent van Peteghem, ainsi que Dominique Michel, PDG de Comeos, dans notre entrepôt lors d’une conférence de...

Kosten voor schenken van essentiële goederen voortaan fiscaal aftrekbaar

Kosten gelinkt aan donaties van essentiële producten zullen voortaan fiscaal voordeliger worden! Op 17 november hadden we de eer om de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem samen met Dominique Michel, CEO van Comeos, in ons magazijn te verwelkomen tijdens een...

Video Changemakers – Goods to Give

Video made by the King Baudouin Foundation that explains our activity and its role in the fight against poverty

Radio interview during the show Tendances Premère – RTBF – 9/8/2019

Goods to Give à la radio RTBF sur l'émission Tendances Première: écoutez notre interview du 9 août 2019 Venez découvrir notre mission et comment ensemble nous pouvons lutter contre la précarité. Goods to Give op de radio RTBF tijdens de uitzending Tendances Première:...

— CAMPAGNE—

Wij zetten donaties van bedrijven om in een glimlach op de gezichten van de minstbedeelden in België

Sharing is caring ! Volg ons en laat u horen op onze sociale media

#enhanceyoursocialimpact