Onze Partners

"Reeds vanaf het begin heeft het enthousiasme van de oprichters van dit project ons overtuigd om dit goede doel dat gewijd is aan industriële verspilling te ondersteunen. Vandaag zijn we heel trots op het vertrouwen dat we hun schonken, want Goods to Give heeft sindsdien de maatschappelijke uitdaging waarmee ze geconfronteerd werd erg goed aangepakt.”

 

September 2016

Thierry Smets, Ex-CEO Puilaetco Dewaay Private Bankers

PLDW

Dank u aan alle gerenommeerde bedrijven die partner zijn van Goods to Give. Uw schenkingen vormen de basis van onze maatschappelijke impact!

Deze bedrijven steunen onze missie van hulp aan de minstbedeelden danzkij een solidair beheer van hun voorraden non-foodproducten.

Deze bedrijven steunen ons in onze missie
van hulp aan de minstbedeelden met financiële bijdragen aan onze VZW.

Deze bedrijven steunen ons in onze missie van hulp aan de minstbedeelden door ons hun vaardigheden op juridisch, boekhoudkundig, strategisch, leidinggevend of communicatief vlak ter beschikking te stellen.

— Getuigenissen —

« Het verheugt me mijn competenties ter beschikking te kunnen stellen van G2G. Ik ben fier dat ik kan bijdragen aan zo een nobel doel. Het is hartverwarmend iets te kunnen doen voor mensen die het broodnodig hebben. Ik vind het bijna een voorrecht te mogen helpen. Wanneer ik de vertaalde documenten doorstuur dan zeg ik hen altijd “ Wauw, ik ben echt fier op wat jullie verwezenlijken. De vereniging evolueert echt goed. Ik ben blij dat ik mijn steentje mag bijdragen. Ik sta er 100% achter.» 

Ingrid Verdoodt  – Fines, Vertalingsbureaummunication

 

— Getuigenissen —

« Het op poten zetten van de actie ‘Back to School with a Smile’, heeft me de mogelijkheid gegeven om me op een andere manier in te zetten en dit ten voordele van een schitterend goed doel. Ik hoop dat ik ooit mijn professionele capaciteiten ten dienste kan stellen van een dergelijke actie. Ik heb kunnen ervaren hoe het is om mijn beroep op een andere manier uit te oefenen en dat was een enorm verrijkende ervaring. »

Ann Van Brusselen, Head of Strategy & Operational Management, BNP Paribas Fortis

Share This