Wie zijn wij ?

De vzw Goods to Give biedt een concrete steun voor de waardigheid van de minstbedeelden en strijdt tegen hun sociale uitsluiting terwijl ze bedrijven begeleidt in hun maatschappelijke initiatieven.

Ons logistiek platform rond inzameling en herverdeling van nieuwe non-foodproducten vormt een professionele, efficiënte en transparante link tussen de bedrijfswereld en de sociale wereld.

Wenst u non-food producten te schenken in het kader van solidariteit?

Dankzij de productschenkingen van grote bedrijven hebben we sinds het ontstaan van Goods to Give in 2012 reeds miljoenen producten voor dagelijks gebruik (hygiëne- en zorgproducten, schoolgerief, babymateriaal, kleren, meubels,…) aan honderden sociale partnerorganisaties herverdeeld, waardoor honderduizenden minderbedeelde mensen werden geholpen.

Onze visie

Goods to Give streeft ernaar de bedrijfswereld en de sociale wereld met elkaar te verbinden, in een sfeer van solidariteit en vertrouwen. Met de stijgende armoede en sociale uitsluiting in ons land, willen we tegemoet komen aan de basisbenodigdheden van elk menselijk wezen, door bij bedrijven een reflex te creëren van solidair schenken en door de levenscyclus van producten indien nodig te herbekijken.

Hoe het werkt

Onze solidariteitsketen bestaat uit simpele en efficiënte stappen:

> Als bedrijf stelt u ons nieuwe non-foodproducten voor per e-mail.
> U levert de producten in kwestie aan ons professionele, logistieke warenhuis met grote opslagcapaciteit.
> Binnen enkele dagen staan de producten ter beschikking van ons netwerk van sociale organisaties via onze online catalogus.
> De sociale organisaties kiezen op onze catalogus de gewenste producten en plaatsen hun bestelling online, waarbij ze enkel voor de logistieke kosten bijdragen.
> Zij herverdelen deze nieuwe producten aan mensen in armoede, om hun aldus nog beter bij te staan.

Ons verhaal

Goods to Give is een jonge vzw die het terugdringen van de armoede en hulpbehoevendheid in België beoogt, door zich te richten tot de bedrijfswereld, en hun overtollige, onverkochte voorraden in het bijzonder.

Goods to Give is ontstaan in december 2011 vanuit een dubbele vaststelling: in België leeft bijna één persoon op 5 (18,8% – AROPE indicator) met risico op armoede of sociale uitsluiting, en zijn jaarlijks voor meer dan 100 miljoen euro aan nieuwe, onverkochte, non-foodproducten bestemd voor vernietiging. Een groep ondernemers stak de koppen bij elkaar met als doel om de ontbrekende schakel te creëren.

In 2023 opende Goods to Give een nieuw afhaalpunt in Brussel, kregen we hoogstaand bezoek van Federaal Minister Karine Lallieux en vielen we meer dan eens in de prijzen. Zo wonnen we de publieksprijs bij de Supply Chain Awards. Nog nooit eerder viel een vzw hier in de prijzen. Een welverdiende erkenning voor ons professioneel logistiek platform.

2023

2023

2022 was een spannend en impactvol jaar! Het was niet alleen het jaar dat we de kaap van € 10 miljoen aan non-food producten herverdeeld in één enkel jaar hebben overschreden, maar ook het jaar waarin Goods to Give haar 10-jarig bestaan vierde.

2021

In 2021 vond er een grote interne verandering plaats bij Goods to Give: 3 collega’s vervoegden het team waaronder Dorien en Marie die de groei van het sociale netwerk op hun hoede nemen en Kaoutar die Jérôme bijstaat met alle logistieke uitdagingen en het beheer van de solidaire webshop.
In 2021 vonden ook de overstromingen in Wallonië plaats maar dankzij heel wat steun van onze partners hebben we heel wat hulp kunnen bieden aan de slachtoffers.

2020

Goods to Give ging niet in lockdown maar zette 2020 in het teken van extra solidariteit. Tijdens het eerste Coronajaar konden we rekenen op extra steun van onze partners waardoor we bijna 2 miljoen essentiële non-foodproducten hebben kunnen herverdelen naar mensen in armoede. Om deze stroom aan producten nog beter te beheren, installeerde ze een nieuw ERP systeem, Odoo. Bovendien lanceerde ze met groot succes haar allereerste crowdfunding.

De drempel van 4 miljoen euro aan herverdeelde producten werd overschreden. Dit cijfer komt overeen met 1.401.330 basisproducten die zijn herverdeeld naar mannen, vrouwen en kinderen in armoede.

De interne organisatie en het ontwerp van de instrumenten die nodig zijn voor morgen werden grondig onder loep genomen.

2019

Vernieuwing van het vaste team met een groei in vaardigheden. Het doel van de nieuwe algemeen directeur, Remco Ruiter, is eenvoudig: meer aanwezig zijn voor mensen die in armoede leven in België.

Verdubbeling van het aantal productpartners (53), waaruit blijkt dat steeds meer bedrijven kiezen voor een solidaire oplossing voor hun onverkochte producten, in plaats van de vernietiging.

2018

2017
Goods to Give is laureaat van het Venture Philanthropy Fonds. Ze telt meer dan 30 productpartners.

Naast de 4 vaste ploegleden zet een honderdtal personen zich regelmatig in voor de ontwikkeling van G2G.

2016
Meer dan 23 productpartners hebben ons in totaal meer dan 2000 solidaire palletten geschonken.

Zo hebben we voor meer dan 3 miljoen euro aan producten herverdeeld aan de meest kwetsbaren, verspreid over heel België. We richtten een netwerk van regionale, vrijwillige ambassadeurs op.

In totaal herverdeelden we voor 2.588.378 euro aan nieuwe non-foodproducten voor dagelijks gebruik onder 221 sociale organisaties, waarmee meer dan 150.000 personen in armoede geholpen werden.

De GBL groep wordt op zijn beurt Stichtend Mecenas.

2015
G2G is in opmars: 103 sociale organisaties en 12 productpartners, voor een totaal van 1 miljoen euro aan herverdeelde producten.

De Carrefour Foundation versterkt onze zijde met een financieel engagement.De vaste ploeg telt 3 personen om het geheel van onze activiteiten te beheren.

2014
2013
G2G telt 6 productpartners en 31 aangesloten sociale organisaties. Capital at Work en Partena worden op hun beurt Stichtende Partners.

2 vrijwilligers brengen de eerste herverdelingen tot stand, en G2G wint de Co-Creatieprijs van het Ashoka Impactprogramma.

2012
Een studie van AT Kearney berekent het jaarlijks totaal van onverkochte, nieuwe non-foodproducten in België op 100 miljoen euro.

G2G kiest XPO Logistics als logistieke partner. 2 Stichtende Partners: Corelio en Puilaetco schenken ons onze eerste fondsen.

Ons verhaal

Goods to Give is een jonge vzw die het terugdringen van de armoede en hulpbehoevendheid in België beoogt, door zich te richten tot de bedrijfswereld, en hun overtollige, onverkochte voorraden in het bijzonder.

Goods to Give is ontstaan in december 2011 vanuit een dubbele vaststelling: in België leeft bijna één persoon op zes (14,6%) onder de armoedegrens, en zijn jaarlijks voor meer dan 100 miljoen euro aan nieuwe, onverkochte, non-foodproducten bestemd voor vernietiging. Een groep ondernemers stak de koppen bij elkaar met als doel om de ontbrekende schakel te creëren.

2023

In 2023 opende Goods to Give een nieuw afhaalpunt in Brussel, kregen we hoogstaand bezoek van Federaal Minister Karine Lallieux en vielen we meer dan eens in de prijzen. Zo wonnen we de publieksprijs bij de Supply Chain Awards. Nog nooit eerder viel een vzw hier in de prijzen. Een welverdiende erkenning voor ons professioneel logistiek platform.

2022

2022 was een spannend en impactvol jaar! Het was niet alleen het jaar dat we de kaap van € 10 miljoen aan non-food producten herverdeeld in één enkel jaar hebben overschreden, maar ook het jaar waarin Goods to Give haar 10-jarig bestaan vierde.

2021

In 2021 vond er een grote interne verandering plaats bij Goods to Give: 3 collega’s vervoegden het team waaronder Dorien en Marie die de groei van het sociale netwerk op hun hoede nemen en Kaoutar die Jérôme bijstaat met alle logistieke uitdagingen en het beheer van de solidaire webshop.
In 2021 vonden ook de overstromingen in Wallonië plaats maar dankzij heel wat steun van onze partners hebben we heel wat hulp kunnen bieden aan de slachtoffers.

2020

Goods to Give ging niet in lockdown maar zette 2020 in het teken van extra solidariteit. Tijdens het eerste Coronajaar konden we rekenen op extra steun van onze partners waardoor we bijna 2 miljoen essentiële non-foodproducten hebben kunnen herverdelen naar mensen in armoede. Om deze stroom aan producten nog beter te beheren, installeerde ze een nieuw ERP systeem, Odoo. Bovendien lanceerde ze met groot succes haar allereerste crowdfunding.

2019

In totaal herverdeelden we voor 2.588.378 euro aan nieuwe non-foodproducten voor dagelijks gebruik onder 221 sociale organisaties, waarmee meer dan 150.000 personen in armoede geholpen werden.

De GBL groep wordt op zijn beurt Stichtend Mecenas.

2018

Vernieuwing van het vaste team met een groei in vaardigheden. Het doel van de nieuwe algemeen directeur, Remco Ruiter, is eenvoudig: meer aanwezig zijn voor mensen die in armoede leven in België.

Verdubbeling van het aantal productpartners (53), waaruit blijkt dat steeds meer bedrijven kiezen voor een solidaire oplossing voor hun onverkochte producten, in plaats de vernietiging.

2017

Goods to Give is laureaat van het Venture Philanthropy Fonds. Ze telt meer dan 30 productpartners.

Naast de 4 vaste ploegleden zet een honderdtal personen zich regelmatig in voor de ontwikkeling van G2G.

2016

Meer dan 23 productpartners hebben ons in totaal meer dan 2000 solidaire palletten geschonken.

Zo hebben we voor meer dan 3 miljoen euro aan producten herverdeeld aan de meest kwetsbaren, verspreid over heel België. We richtten een netwerk van regionale, vrijwillige ambassadeurs op.

2015

In totaal herverdeelden we voor 2.588.378 euro aan nieuwe non-foodproducten voor dagelijks gebruik onder 221 sociale organisaties, waarmee meer dan 150.000 personen in armoede geholpen werden.

De GBL groep wordt op zijn beurt Stichtend Mecenas.

2014

G2G is in opmars: 103 sociale organisaties en 12 productpartners, voor een totaal van 1 miljoen euro aan herverdeelde producten.

De Carrefour Foundation versterkt onze zijde met een financieel engagement.De vaste ploeg telt 3 personen om het geheel van onze activiteiten te beheren.

2013

G2G telt 6 productpartners en 31 aangesloten sociale organisaties. Capital at Work en Partena worden op hun beurt Stichtende Partners.

2 vrijwilligers brengen de eerste herverdelingen tot stand, en G2G wint de Co-Creatieprijs van het Ashoka Impactprogramma.

2012

Een studie van AT Kearney berekent het jaarlijks totaal van onverkochte, nieuwe non-foodproducten in België op 100 miljoen euro.

G2G kiest XPO Logistics als logistieke partner. 2 Stichtende Partners: Corelio en Puilaetco schenken ons onze eerste fondsen.

December 2011

Ontstaan van Goods to Give

Team

Vier personen houden het project Goods to Give op dagelijkse basis draaiende. Deze vaste ploeg verzekert de logistieke werking, de partnerschappen met bedrijven en sociale organisaties, het beheer. Ze wordt gesteund door een Raad van Bestuur en een Advisory Board.

Remco Ruiter
Alt text Here
Alt text Here
Alt text Here
Alt text Here
Alt text Here
Alt text Here
Alt text Here
Onze vaste ploeg wordt tevens bijgestaan door een fantastisch team van vrijwilligers die België doorkruisen om al onze sociale partnerorganisaties te ontmoeten. We bedanken hun daar heel hartelijk voor!

Raad van Bestuur

Photo of Dominique de Ville
Photo of Brigitte Bekaert
Photo of Laurent-Paul Van Steirtegem
Photo of Philippe de Bonhomme

Photo of Sabine Caudron

Photo of Nathalie de Greve
Photo of Yves d'Audiffret
Photo of Benoît Nachtergaele
Photo of Hughes Terlinden
Photo of Matthieu Soubry

Algemene Vergadering

Advisory Board

William Blomme, Bestuurder

Philippe de Buck van Overstraeten, ere-CEO van Business Europe

Bruno de Cartier, Ex-bestuurder van Mediahuis Partners

Heidi Delobelle, CEO van AG

Victor Delloye, afgevaardigd bestuurder Stichting Charles-Albert Frère

Nathalie van HoorebeekACR Partner EY

Dominique Michel, CEO van Comeos

Maarten Rooijakkers, CEO van CapitalatWork

Stefan Sablon, advocaat

Thierry Smets, Ex-CEO van NewB

Michel Tilmant, bestuurder en voorzitter van CapitalatWork

Toegang tot de statuten van de VZW

Download ons laatste jaarverslag

Share This