Goods to Give engageert zich aan uw zijde

Solidariteit

Ons netwerk van 481 sociale partnerorganisaties schiet 350.000 mensen in armoede te hulp in België.

Transparantie

Bestekken, evaluaties, precieze rapporten, ontmoetingen op het terrein: al uw schenkingen zijn traceerbaar en hun herverdeling 100% transparant.

Professionalisme

Onze logistieke partner Atelier Cambier beheert samen met ons maandelijks zo’n 150 solidaire palletten.

Efficiëntie

Elk jaar zo’n 2 miljoen essentiële non-food producten zoals shampoo, tandpasta, maandverband, schoolmateriaal, wasmiddel,… En we zullen het steeds beter doen in de toekomst!

Goods to Give en haar resultaten in beeld

Engageer uw bedrijf voor dit maatschappelijk en duurzaam initiatief.

U helpt de minstbedeelden door nieuwe non-foodproducten voor dagelijks gebruik te schenken  die broodnodig zijn: shampoos, zepen, waspoeder, vaatwasproduct, producten voor kinderen, kleine huishoudapparatuur, schoolmateriaal,…. Alle volumes van schenkingen zijn welgekomen, gaande van een half pallet tot meerdere honderden palletten.

#enhanceyoursocialimpact

Hoe aansluiten

U wenst zich met uw bedrijf in te zetten en te voegen bij de partners die ons al ondersteunen?

Uw contact is Laurence Bounameaux +32 (0) 2 740 43 01
of stuur ons een bericht voor meer informatie

Types partnerschappen

Of uw bedrijf actief is in productie, verdeling of in diensten, Goods to Give helpt u
om uw sociale impact te versterken, terwijl u volledig in lijn blijft met uw eigen business.
Ontdek onze 4 types partnerschappen om samen de minstbedeelden in België te helpen:

Productschenking

Uw onverkochte producten kunnen het verschil maken! Goods to Give begeleidt u in het verantwoorde beheer van uw stock.

Ons team regelt de herverdeling van uw onverkochte producten aan zij die er het meeste nood aan hebben van A tot Z, vooral dankzij de logistieke diensten die de professionele logistieker Atelier Cambier ons verzekert.

Uw impact

Door uw nieuwe voorraden op solidaire wijze te beheren verdiept u uw maatschappelijke impact op verschillende vlakken en verankert u zich in de duurzame ontwikkeling.

blueecoEconomisch : bespaar u de kosten voor langdurige opslag en/of vernietiging

blueenvirEcologisch : maak een einde aan het nutteloos verbruik van grondstoffen en uitstoot van gassen door verbranding

bluesocialSociaal : maak duizenden mensen die in hun dagelijks leven geen toegang hebben tot uw producten gelukkig!

TIP: Wenst u zoals meerdere van onze partners, productschenkingen en teambuildings te combineren voor uw werknemers? Met plezier! Kom cadeaupakketten samenstellen in ons depot, en dan gaan ze recht naar de personen aan wie ze het meeste plezier zullen doen!

Download hier onze gedetailleerde presentatie

Solidaire inzameling

Uw bedrijf is actief in de dienstensector en wenst zich achter een solidair initiatief te scharen door zich samen met haar werknemers in te zetten?

We bieden u de mogelijkheid om de minstbedeelden op een zeer concrete manier te helpen over heel België, via onze solidaire inzamelingen. Naargelang de timing en de crisissituaties, helpt u ons om producten die broodnodig zijn voor de waardigheid van de begunstigden die u wenst te helpen, door een inzamelactie binnen uw bedrijf te organiseren.

Uw impact

Door samen met Goods to Give een solidaire inzameling te organiseren, waarbij de krachten van uw bedrijf gebundeld worden met die van uw werknemers, versterkt u uw maatschappelijke impact in heel België.

bluesocialSociaal : U helpt overal in België, op gerichte wijze, door de meest nodige producten te voorzien aan de minstbedeelden.

bluehumaMenselijk : Uw collega’s staan voor een gezamenlijke doelstelling die volledig los staat van de trimestriële resultaten. Ze zijn trots op zichzelf en op het bedrijf waarvoor ze werken.

Download hier onze gedetailleerde presentatie

Financiële schenking

Het jaarlijks budget van Goods to Give bestaat enerzijds uit eigen inkomsten, waarmee onze logistieke kosten gedekt kunnen worden, en anderzijds uit externe inkomsten die worden voorzien door bedrijven die we Stichtende Partners noemen. We bedanken hun er hartelijk voor.

Als VZW is Goods to Give altijd op zoek naar financiële partners om bij te dragen aan haar werking en structurele investeringen. Deze bijdragen helpen ons om onze actie op lange termijn te laten voortbestaan en staan ons toe beleidskeuzes op middellange termijn te maken, wat leidt tot hogere efficiëntie.

Uw impact

bluesocialSociaal : U helpt een efficiënte VZW in haar ontwikkeling en versterkt haar missie van hulp aan duizenden mensen in armoede via een netwerk van honderden sociale partnerorganisaties.

bluefinanMenselijk : elke euro die aan Goods to Give wordt geschonken leidt tot meer dan 12€ aan nieuwe non-food producten die worden herverdeeld voor het welzijn en de waardigheid van de minstbedeelden. U ontvangt daarenboven een fiscaal aftrekbaarheidsattest voor elke schenking van boven de 40€.

Filantroop? Help ons om nog meer te doen dan nu en doe een storting bij de Koning Boudewijnstichting aan het Fonds van de Vrienden van Goods to Give.

BE10 0000 0000 0404 (BIC – SWIFT: BPOTBEB1)
met de referentie **013/1050/00090 **

Download hier onze gedetailleerde presentatie

Vaardigheidsmecenaat

Via een vaardigheidsmecenaat stelt u één of meerdere medewerkers ter beschikking van Goods to Give om ons een dienst te verlenen of een handje toe te steken.

Op korte of lange termijn. Meerdere bekende bedrijven hebben zich al in dit avontuur gestort en staan ons bij met hun competenties in juridische, boekhoudkundige, strategische, beheersmatige of communicatieve aangelegenheden. Dank u aan die bedrijven! Dit soort partnerschap stelt u in staat om uw medewerkers in te zetten en hun expertise te laten gelden in een project met burgerzin, en waarmee u met uw bedrijf een actief engagement aangaat.

Uw impact

bluesocialSociaal : U professionaliseert een VZW en versterkt haar missie van hulp aan duizenden mensen in armoede via honderden sociale partnerorganisaties.

bluehumaMenselijk : Dit soort uitdagingen verruimt de geest van uw collega’s, aangezien ze verschillen van hun dagelijkse opdrachten. Ze zijn trots op zichzelf en op het bedrijf waarvoor ze werken.

Download hier onze gedetailleerde presentatie

Geïnteresseerd?

Contacteer ons zodat we een afspraak kunnen vastleggen. We heten u welkom bij onze missie van hulp aan de minstbedeelden, door het engagement van bedrijven en de versterking van hun sociale impact!

#EnhanceYourSocialImpact

Als partner van Goods to Give zet uw bedrijf zich in voor 6 van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG) van de Verenigde Naties.

Zij zijn overtuigd, en u?
Beiersdorf heeft zich geëngageerd om het dagelijks leven van één miljoen families in de wereld te verbeteren. In dat kader helpt G2G ons op eenvoudige en gestructureerde wijze kleine hoeveelheden te herverdelen waarmee talrijke projecten over heel België worden ondersteund. Zo’n concrete hulp bieden, met onze bestaande logistieke procedures, zou voor ons heel moeilijk zijn geweest. Op deze manier komen onze zorgproducten zeer snel terecht bij families die ze direct kunnen gebruiken. G2G is kortom het ideale platform waarlangs wij een deel van ons sociaal engagement kunnen vervullen, en we zijn dan ook bijzonder tevreden over deze samenwerking.
Xavier D’Hoore

Country Manager Belgium, Beiersdorf

De bedrijven zijn zich meer en meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, die onder andere het creëren van een duurzame meerwaarde voor consumenten en de maatschappij inhoudt. En als wij hebben gekozen om onze schenkingen aan Goods to Give toe te vertrouwen, is dat door haar opmerkelijk organisatie die in volledige transparantie handelt. We weten waar onze producten naartoe gaan.
Els Bruyninckx

Woordvoerder, Henkel

Dankzij Goods to Give kunnen we ook onze onverkochte producten op zekere en kwalitatieve wijze waarde geven, omdat we weten dat ze door mensen zullen gebruikt worden die er werkelijk nood aan hebben. Onderhoudsproducten vormen de hygiënische basis van een waardig bestaan. Verspilling is een ware plaag in de wereld van de grootdistributie en Goods to Give vertegenwoordigt een duurzame en concrete oplossing, wat wij met veel plezier ondersteunen vanuit Werner & Mertz Benelux Consumer.
Benoît Renauld

General Manager Frankrijk Benelux, Werner & Mertz

Share This