Persbericht 7 SEPTEMBER 2018:
Back to School with a Smile 2018

21.000 schoolproducten ter beschikking gesteld van kansarme kinderen in België dankzij de zomeractie ‘Back to School with a Smile’ van de vzw Goods to Give.


Voor het 3de jaar op rij vond de zomeractie ‘Back to School with a Smile’ plaats, met als doel om kansarme kinderen met een fiere glimlach op het gezicht naar de eerste schooldag te laten vertrekken. De hele zomer lang werden meer dan 21.000 schoolproducten ter beschikking gesteld van sociale organisaties verspreid over heel België die de strijd voeren tegen armoede. Spiksplinternieuwe boekentassen, rugzakken, pennenzakken, brooddozen, kaften, schrijfgerief, … werden ingezameld dankzij de financiële steun van BNP Paribas Fortis en AG Insurance en herverdeeld via een netwerk van Belgische sociale organisaties, aangesloten op het platform van Goods to Give.


Kinderarmoede en minderwaardigheidsgevoel

Kinderarmoede in België is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. In Vlaanderen alleen al groeit 14% van de kinderen op in een kansarm gezin, zo blijkt uit de kinderarmoede-index van Kind en Gezin.
Leven in armoede betekent dat de toegang tot de broodnodige middelen voor een waardig leven niet vanzelfsprekend is. Bij de start van het nieuwe schooljaar is het zeer moeilijk voor kansarme kinderen om toegang te krijgen tot nieuw kwaliteitsvol schoolmateriaal. Dankzij de actie van Goods to Give, krijgen kansarme kinderen alsnog toegang, waardoor ze het schooljaar kunnen aanvangen met dezelfde middelen als andere kinderen en zo ontsnappen aan het sociaal stigma dat samenhangt met tweedehands materiaal.

 

Goods to Give, een brug tussen de bedrijfswereld en de sociale wereld

Back to School with a Smile is een actie waar de bedrijfswereld en de sociale wereld de handen in elkaar slaan om kansarme kinderen te helpen. Goods to Give fungeert als verbindend logistiek en digitaal platform die de actie mogelijk maakt. Deze vzw zamelt, sinds 2014, de overschotten in van non-foodproducten bij de bedrijfswereld en herverdeelt ze aan een netwerk van 360 sociale partnerorganisaties die mensen helpen in armoede, verspreid over heel België. Tot op heden, heeft Goods to Give reeds meer dan 11.000.000€ aan nieuwe broodnodige niet-voedingsproducten herverdeeld.

 

Financiële en materiële steun van bedrijven

In 2016 werd de actie Back to School with a Smile voor de eerste keer gelanceerd in samenwerking met de bank BNP Paribas Fortis. Resultaat: 700 nieuwe schoolkits werden herverdeeld. In 2017, vond de actie voor de 2de maal plaats, opnieuw rekenend op de financiële steun van BNP Paribas Fortis en met als resultaat: meer dan 10.000 schoolproducten ter beschikking gesteld aan kansarme kinderen. Dit jaar, in 2018, kent de actie meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017, namelijk meer dan 21.000 schoolproducten voor kindjes in nood.

“Voor het derde jaar op rij, lanceren we de campagne ‘Back to School with a Smile’ in samenwerking met de vzw Goods to Give met als doel om kwaliteitsvol schoolmateriaal te financieren. Deze actie heeft er in 2017 voor gezorgd, dat honderden kinderen die onder de armoedegrens leven naar een waardige eerste schooldag zijn vertrokken en dit dankzij de financiële steun van 226 medewerkers van de bank en de vermeerdering van het ingezamelde budget door de BNP Paribas Fortis Stichting. Een waar succes dat volledig in lijn ligt met de 4de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling: een kwaliteitsonderwijs voor onze kinderen!”, legt Marc Felis, Head of BNP Paribas Fortis Foundation, fier uit.

Het belang en de noodzaak van deze unieke actie heeft er toe geleid dat Goods to Give elk jaar op meer en meer steun en solidariteit kan rekenen in België. Vandaag de dag hebben wel 10 bedrijven mee hun schouders gezet onder deze solidaire actie, op elk hun eigen manier. AG Insurance, die sinds 2017 een stichtende partner is van Goods to Give, heeft zich mee achter deze actie geschaard door middel van een extra financiële steun.

« In samenwerking met Goods to Give, heeft AG Insurance zijn campagne ‘Back to School with a Smile’ gelanceerd. Hoewel de eerste schooldag pas plaatsvindt in september, beginnen de meeste winkels reeds met de verkoop van schoolmateriaal in juli. Enorm veel ouders beschikken niet over de financiële middelen om de kosten die gepaard gaan met die eerste schooldag het hoofd te bieden, waardoor hun kinderen zich reeds bij aanvang van het nieuwe schooljaar in een ongemakkelijke situatie bevinden. Door aan deze actie deel te nemen en deze te ondersteunen, kregen we de mogelijkheid om honderden kansarme kinderen te laten genieten van een échte eerste schooldag!”, verzekert Alexandra Goeyers, Head of Solidarity, AG Insurance

Met de ingezamelde budgetten van BNP Paribas Fortis en AG Insurance, heeft Goods to Give kwalitatief schoolmateriaal kunnen aankopen bij bedrijven zoals AVA en Club/Standaard Boekhandel aan zeer interessante tarieven. Als kers op de taart, kon Goods to Give ook voor deze actie rekenen op donaties van nieuw schoolmateriaal van bedrijven zoals Eastpak, Kipling, Lyreco, Sedus en Turbel. Dit alles heeft er toe geleid dat het aantal ingezamelde schoolproducten is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, een ongelofelijk resultaat en een heuse steun voor de tal van sociale organisaties die zich dagelijks inzetten in de strijd tegen kinderarmoede. Louise Janssens van Goods to Give voegt hier enthousiast aan toe: “Wij kijken al uit naar de 4de editie in 2019, met hopelijk nog eens een verdubbeling van het resultaat!”

Dankzij de actie Back to School with a Smile, kunnen onze kinderen nu trots gebruikmaken van merkproducten, die we ons normaalgezien nooit zouden kunnen veroorloven, zoals boekentassen, vulpennen, … Deze actie heeft ervoor gezorgd dat onze kinderen en jongeren naar de eerste schooldag zijn vertrokken met meer gemoedsrust, zonder zich bij aanvang gediscrimineerd te voelen op materieel vlak.”, legt Benoit Henreaux uit, directeur van het opvangtehuis voor kinderen La Chataigneraie.

Share This