PERSBERICHT 9 MEI 2018:
EEN ECHTE MOEDERDAG VOOR ALLE VROUWEN

GOODS TO GIVE PLEIT VOOR MAATSCHAPPELIJK GEÏNSPIREERDE MOEDERDAG EN BOUWT DE SOCIALE BRUG TUSSEN ONDERNEMINGEN EN KANSARME/ALLEENSTAANDE MOEDERS


Hygiënekit, een cadeau in het teken van de eigenwaarde

Niemand leest dit graag, toch is het een feit: het aantal kansarme (alleenstaande) moeders in België neemt ieder jaar toe. Volgens het jaarboek 2017 ‘Armoede in België’, ligt het inkomen van 16,5% van de vrouwen vandaag de dag onder de armoedegrens in België. En voor deze minderbedeelde vrouwen is het vanuit hun eigen eergevoel extra moeilijk toe te geven dat ze bijzondere nood hebben aan producten voor hun persoonlijke hygiëne.

Nochtans spreken de cijfers van vzw Goods to Give boekdelen: met 38% is de productcategorie hygiëne, welzijn en onderhoud hét segment dat als het meest broodnodige wordt ervaren. Goods to Give, een vzw die het licht zag in 2013, zamelt nieuwe non-foodproducten in bij bedrijven en herverdeelt deze overal in België̈ aan minderbedeelden, via een netwerk van sociale organisaties die strijden tegen armoede.

In de aanloop naar Moederdag 2018 heeft Goods to Give beroep gedaan op de gulle samenwerking van een aantal grote spelers uit de non-foodindustrie : Henkel, L’Oréal, P&G, Ecover, Beiersdorf, Decathlon, … : allen dragen actief bij door niet-verkochte overschotten weg te schenken aan Goods to Give, die er op haar beurt voor zorgt dat de “hygiënekits” tijdig, via sociale organisaties, aan kansarme moeders geschonken kunnen worden.

Sophie Crapez, coördinatrice van de vzw Comme Chez Nous :
”Het is onvoorstelbaar wat de speciale acties van Goods to Give teweegbrengen bij onze mensen. 80% van de vaders en moeders die bij ons komen hebben kinderen die geplaatst zijn. Het is een uitgelezen kans om hen eraan te herinneren: “Ik ben vader, ik ben moeder…”. Dit versterkt een gebruikelijke symboliek van gewone mensen, namelijk dat ze ook aan zichzelf mogen denken voor deze gelegenheid. En dat ze een bijzondere ontmoeting kunnen creëren met zijn of haar kind ter gelegenheid van dit feest.”

Zo heeft een team van 16 medewerkers van Henkel onlangs meer dan 1.000 solidaire cadeaupakketjes samengesteld ter gelegenheid van Moederdag in het magazijn van Goods to Give.

Nils Hemmerle, General Manager Laundry & Home Care voor Henkel in de Benelux en hoofd van Henkels Sustainability Council:
“Wij waren erg blij dat we met deze actie een nieuwe dimensie aan ons partnership met Goods to Give konden geven en dat we naast onze donaties nu ook een fysieke bijdrage konden leveren. Ons team was bijzonder enthousiast om aan de slag te gaan met de pakketjes om mama’s die het moeilijk hebben een welverdiend hart onder de riem te steken!”

 

Schenken, ook al kost het bedrijven meer dan vernietigen!

“Zeep, shampoo, waspoeder, tandpasta, … Voor ons een doodgewone, wekelijkse aankoop. Stelt u zich even voor dat dit voor tienduizenden vrouwen en moeders een mooi geschenk is om hun eigenwaarde te behouden of terug te vinden” benadrukt Louise Janssens, woordvoerster van Goods to Give. “Gelukkig denken meer dan 40 in België gevestigde bedrijven zoals ons dat niet-verkochte producten beter terechtkunnen bij mensen die er dankbaar gebruik van kunnen maken, dan ze te vernietigen”, voegt Louise toe. “Ook al kost het de bedrijven zelf meer om producten weg te schenken, dan ze te laten vernietigen”.

Het lijkt wel gek, maar toch is de situatie in België niet anders. Jaarlijks blijven voor 100 miljoen € aan producten onverkocht, vaak om vernietigd te worden. “Voor ons is dit zowel sociaal als ecologisch onaanvaardbaar, en al zeker niet met de opmars van de circulaire en sociale economie”. besluit Louise. Op 13 mei zullen een kleine 3.000 vrouwen via de sociale partnerorganisaties van Goods to Give een hygiënekit in de vorm van moederdaggeschenk in ontvangst nemen.

 

Sociaal verantwoord beheer

Bedrijven zijn vaak op zoek naar oplossingen voor een sociaal verantwoord beheer van hun onverkochte producten. De productpartners die samenwerken met Goods to Give, kiezen bewust voor een solidaire oplossing voor hun overschotten door deze onverkochte non-foodproducten ter beschikking te stellen van mensen in armoede.

Dankzij het efficiënte, logistieke online platform van Goods to Give, worden de geschonken producten herverdeeld in alle transparantie en met een opvolging, en dit aan tientallen sociale organisaties in de strijd tegen armoede. Een bedrijf bouwt op die manier mee aan de eigenwaarde van een persoon die in armoede leeft en speelt een actieve rol in de strijd tegen armoede in België̈.

Goods to Give van haar kant, weet deze schenkingen via haar sociale partnerorganisaties te herverdelen op momenten waarop verschillende doelgroepen bepaalde producten het meest nodig hebben: “Terug naar school, Sinterklaas en de eindejaarsfeesten, Moeder- en Vaderdag, dit zijn bijzonder emotionele momenten waarop armoede extra hard kan aankomen, zeker wanneer men niet in het elementaire kan voorzien voor zijn gezin of geliefde” bevestigt Louise.

 

Goods to Give, een sociale beweging in volle opmars

De evolutie oogt echter niet bepaald rooskleurig. Volgens het AROPE criterium leven tot 2 miljoen mensen, 21% van de Belgische bevolking in risico op armoede of sociale uitsluiting. Gelukkig kan Goods to Give terugblikken op een groeiend respons van de bedrijfswereld en sociale organisaties op de behoeftes van de minderbedeelden, en legt het voor 2017 een aantal markante cijfers voor:

  • Het netwerk van bedrijven van Goods to Give verdriedubbelde op drie jaar tijd.
  • Het Sociaal netwerk van Goods to Give groeide vorig jaar met 44 nieuwe organisaties zodat het totale aantal sociale organisaties op 314 komt. Samen reiken ze zo de hand aan meer dan 225.000 minderbedeelde mensen.
  • Meer dan 160 ton aan producten, met een totale waarde van meer dan 3 miljoen €, van de bedrijven, werden in 2017 herverdeeld aan de sociale organisaties.
  • 10.064 cadeaupakketten werden zo herverdeeld in 2017
  • 225.000 mensen in armoede werden geholpen
  • 3.031.300 € aan nieuwe non-foodproducten werden herverdeeld
  • 943 paletten werden verwerkt via het logistieke platform


Voor meer persinformatie en/of een bezoek aan het stockeercentrum van Goods to Give in Antwerpen, contacteer:

Grégoire Van den Ostende
Perscontact Goods to Give België
0476 45 15 04
[email protected]

Voor meer informatie over Goods to Give, werking, partners, doestellingen, … :
www.goodstogive.org

Share This