Met steun van de Nationale Loterij konden wij een nieuwe video, getiteld First World Problems, laten produceren. De uitdaging was om in één 1 minuut de essentie van onze maatschappelijke opdracht weer te geven. Iets wat volgens ons, door de verrassende invalshoek, goed is gelukt.

Share This