La Cité Joyeuse: Créer du bien-être pour l’enfance en difficulté et lui permettre son épanouissement.

« Les enfants placés en institutions sont souvent doublement stigmatisés car ils portent de façon presque visible les difficultés de la vie, mais en plus la modestie des moyens financiers ne permet pas à leurs parents d’acheter des produits de « marques » auxquelles les jeunes d’aujourd’hui sont extrêmement sensibles. Goods to Give apporte cette qualité que chacun peut apprécier et qui leur permet de se sentir comme les autres. »

M. Alexis, Responsable logistique de la Cité Joyeuse.

Ce centre d’accueil pour enfants créé en 1914 pour accueillir les nombreux orphelins de la première guerre mondiale poursuit aujourd’hui sa mission d’aide à l’enfance en difficulté. C’est une oasis de 7 hectares située à Molenbeek-Saint-Jean. Actuellement 240 enfants de 0 à 18 ans y sont accueillis dans plusieurs unités spécialisées s’adressant à des enfants d’âges différents: école, crèche, centre pour enfants atteints d’affections neurologiques. Un bâtiment est réservé à l’économat où sont stockés tous les produits nécessaires à la vie des enfants. Une cuisine centrale prépare sur place les repas pour les enfants, qui sont ensuite distribués aux différentes entités (Crèche, Pavillons).

Grâce au partenariat avec Goods to Give divers produits d’hygiène et d’entretien peuvent être commandés à moindre coût. D’autres articles comme du matériel scolaire ou des sacs à dos ont fait la joie des enfants.

L’équipe de Goods to Give est heureuse d’apporter sa contribution à ce magnifique projet.

Pour plus d’informations sur les actions de la Cité Joyeuse, cliquez ici


La Cité Joyeuse: Het welzijn bevorderen van kinderen in onzekere omstandigheden en zijn ontplooiing stimuleren

«Kinderen die in instellingen geplaatst zijn, worden vaak gestigmatiseerd omdat ze de moeilijkheden van hun leven zichtbaar met zich meedragen. Bovendien hebben hun ouders vaak niet de financiële middelen om merkproducten aan te kopen en dit blijft vandaag de dag voor jongeren nog steeds een zeer gevoelig punt. Goods to Give stelt deze producten wel ter beschikking en dat wordt door elk van hen geapprecieerd. Ze voelen zich namelijk daardoor zoals iedereen.»

Mijnheer Alexis, Verantwoordelijke logistiek van La Cité Joyeuse.

Dit opvangcentrum voor kinderen bestaat al sinds 1914 en werd destijds opgericht om de weeskinderen na de 1ste Wereldoorlog op te vangen. Het centrum is er nog steeds en heeft nog steeds hetzelfde doel voor ogen, namelijk kinderen in moeilijke omstandigheden een helpende hand bieden. Het is een groene oase van wel 7 hectaren, gelegen in Sint-Jans-Molenbeek waar vandaag de dag, 240 kinderen van 0 tot 18 jaar verwelkomt worden. Op de site zijn er verschillende gespecialiseerde eenheden geschikt voor kinderen van alle leeftijden zoals een crèche, een school en een centrum voor kinderen met neurologische afwijkingen. Ook bevindt de huishoudelijke dienst zich op het terrein waar tevens alle producten die de kinderen nodig hebben opgeslagen worden. Een centrale keuken bereidt ter plaatse maaltijden voor de kinderen die vervolgens worden verdeeld onder de verschillende eenheden (crèche, paviljoenen). Dankzij hun partnerschap met Goods to Give, kunnen ze bepaalde producten voor de persoonlijke hygiëne en onderhoudsproducten via de online catalogus van Goods to Give aan lage prijzen verkrijgen. Ook bestellen ze regelmatig schoolmateriaal en rugzakken. Dit tot grote vreugde van de kinderen die zeer blij zijn met de kwaliteitsvolle rugzakken.

Goods to Give draagt dan ook maar graag zijn steentje bij aan dit prachtige project!

Voor meer informatie over de activiteiten van de Cité Joyeuse, klik hier.

Share This