1 jaar sinds we in lockdown zijn gegaan, met z’n allen, samen tegen de gemeenschappelijke vijand. Toch is het een jaar geweest dat voor iedereen anders ingevuld werd. We moesten ons allemaal aanpassen volgens een hele resem aan maatregelen. De essentiële beroepen werden nog essentiëler en we werden genoodzaakt in ons kot te blijven.

Ook al voerden we allemaal samen eenzelfde strijd tegen eenzelfde gemeenschappelijke vijand, toch kijkt iedereen anders terug op het voorbije crisisjaar.

Bij Goods to Give blikken we terug op een jaar dat in het teken staat van solidariteit. Gelukkig maar, want het is duidelijk: de noden voor mensen in armoede nemen toe. Het vaste team en het team van vrijwilligers hebben onze herverdeelmisie van non-foodoverschotten naar mensen in armoede blijven verderzetten, doorheen alle fases van de lockdown, en we zijn niet alleen. Dankzij onze partners, armoede-organisaties en bedrijven, die hun steun vastberaden verderzetten, herverdelen we steeds meer en meer essentiële non-foodproducten naar zij die deze het meeste nodig hebben.

  • De armoede-organisaties draaien overuren en moeten het vaak met heel wat minder handen stellen. Toch doen ze alles wat ze kunnen om hun begunstigden bij te staan waar nodig en waar mogelijk. Want weet wel, in uw kot blijven klinkt niet voor iedereen even gezellig.
  • De bedrijven blijven op hun beurt hun non-foodoverschotten aan ons toevertrouwen en deinsen er niet voor terug om tijdens deze crisis zelfs meer te doen! Ook zij hebben zich van hun meest flexibele kant moeten tonen tijdens dit jaar maar namen desalniettemin toch de tijd en moeite om hun steun gestaag verder te zetten.

Dat partnerschappen de basis vormen van Goods to Give wisten we al. Dat deze partnerschappen zodanig zijn blijven rechtstaan tijdens een ongeziene crisis was ook voor ons hartverwarmend en vooral motiverend om onze actie verder te zetten. Wij willen hen dan ook stuk voor stuk van harte bedanken voor hun steun en solidariteit.

BEDANKT aan de 306 armoede-organisaties die ervoor hebben gezorgd dat de gedoneerde non-foodproducten zoals luiers, tandpasta, shampoo, wasproducten, douchegel, maandverband, … tot bij mensen die in armoede leven in België zijn geraakt!

BEDANKT aan onze productpartners om meer dan 2 miljoen non-foodproducten aan ons te schenken die onmisbaar zijn in het dagelijkse leven ten voordele van mensen in armoede tijdens het afgelopen jaar!

BEDANKT aan al onze financiële en pro bono partners die het mogelijk hebben gemaakt om onze missie continu verder te zetten.

“Van in het prille begin is vzw NASCI een trouwe klant bij Goods to Give. Voor een vzw die armoede en sociaal isolement helpt bestrijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de basis hygiëneproducten van onschatbare waarde.] … [We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor alle bedrijven die niet blind zijn voor de toenemende armoede en voor Goods to Give om deze belangrijke distributietaak voor het goede doel op zich te nemen.”
– Nicky Budts – directeur NASCI vzw

 

“Als bedrijf nemen we graag onze verantwoordelijkheid om gemeenschappen te helpen. Dit is een belangrijk onderdeel van ons maatschappelijk ondernemerschap en we zetten ons hier al vele jaren voor in. Als gevolg van COVID-19, hebben we onze steun voor gemeenschappen wereldwijd opgevoerd en dus ook in België. We zijn ontzettend blij en trots dat we door productdonaties aan onze partner Goods-to-Give een positief verschil kunnen maken in de levens van duizenden minderbedeelden in België. “
Raquel Smolders, Corporate Communication @ Procter&Gamble

Share This