Goods to Give slaat de brug tussen enerzijds de bedrijfswereld, waar jaarlijks in België voor € 100 miljoen euro aan onverkochte non-food producten vernietigd worden en anderzijds de sociale wereld die zich inzet voor bijna 21% van de Belgische bevolking die het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen (cfr AROPE indicator).

Goods to Give est la passerelle entre, d’une part, le monde des entreprises, où chaque année en Belgique plus de 100 millions d’euros des surplus de stock non-alimentaires sont détruits et d’autre part, le monde social qui s’engange pour le 21% de la population belge qui vit dans des situations de précarité (cfr indicateur AROPE).


Lees het artikel in de krant L’Echo
Lisez l’article dans le journal L’Echo


 

Share This